Privacybeleid


Ecodorp Bergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven en het ontvangen of incasseren van een financiële bijdrage aan Stichting Ecodorp Bergen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ecodorp Bergen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ecodorp Bergen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail
- Het afhandelen van jouw betaling betreft een financiële bijdrage
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Delen van persoonsgegevens met derden

Ecodorp Bergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ecodorp Bergen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@ecodorpbergen.nl


Groeneweg 14 • 1862 PH Bergen
www.ecodorpbergen.nl