Privacybeleid

Planeet Bergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het ontvangen van een financiële bijdrage aan Planeet Bergen.

Verwerken van persoonsgegevens

Planeet Bergen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens hiervoor zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel persoongegevens worden verwerkt

Planeet Bergen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling betreft een financiële bijdrage
- Verzenden van e-mail indien dit nodig is

Delen van persoonsgegevens met derden

Planeet Bergen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van jouw financiële bijdrage of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen. Planeet Bergen bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar: info@planeetbergen.nl

Planeet Bergen
Groeneweg 14 • 1862 PH Bergen
info@planeetbergen.nl
KVK 77461967