Terrein

Kleinschalige en gemeenschappelijke duurzame principes maken de aarde en samenleving weer gezond

De locatie

Het terrein ligt in de Bergermeerpolder aan de Groeneweg in gemeente Bergen. Ongveer 3 km ten zuiden van het dorp Bergen, op 7 km afstand van de Noordzee en op 5 km afstand van NS Alkmaar.

Bereikbaarheid

Vanwege het feit dat we geen extra autoverkeer mogen aantrekken op onze locatie, vragen we iedereen om zoveel mogelijk met OV of fiets te komen. Dus support ons hiermee, dat geeft het ecodorp weer de mogelijkheden om iets moois te kunnen bieden.

Deelname rondleiding

Er wordt iedere eerste zondag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur een rondleiding gegeven waaraan je kunt deelnemen. Aanmelden is niet nodig. Kosten: donatie.

Geschiedenis van het terrein

Het terrein is als vliegveld aangelegd in 1939. Onder andere de drie grote betonnen platformen zijn toen gestort. Een deel bestaat uit een groot weiland, de voormalige landingsbaan. In de jaren ’50 is het omgebouwd tot een mobilisatiecomplex met 10.000 m2 aan gebouwen. Begin jaren ’00 kwamen de gedachten bij defensie om dit als militair terrein op te heffen.

Medio 2015 is het westelijke en deel het middelste platform verwijderd inclusief de loodsen er omheen. In 2016 is ook het derde plein gesloopt, waarmee 4 ha beton is verwijderd, dat is ca 12.000 ton! Ook zijn een aantal waterlopen aangelegd.

De toplaag is verbeterd met organisch materiaal en schone aarde. In 2017 zijn de eerste tuinen aangelegd op het westelijke plein, zichtbaar als spinnenweb op de luchtfoto. In het midden, onder de boog, is ook de camping zichtbaar.

Aanleiding ontstaan van het idee Ecodorp Bergen

In oktober 2009 vond de landschapsconferentie Bergen plaats. Fredjan Twigt, van beroep architect, was hiervoor uitgenodigd. Tijdens de conferentie kwam ter sprake dat het voormalige MOB-complex aan de Groeneweg 14 in Bergen een nieuwe bestemming zou krijgen. Dit bracht bij Twigt een oude droom tot leven: een duurzame woon-werkgemeenschap. Het idee van Ecodorp Bergen werd concreet uitgewerkt door een groep mensen en het eigendom is ondergebracht in de Ecodorp Steunstichting.

Volgens de initiatiefnemers van Ecodorp Bergen is er een transitie nodig van individueel materialistisch naar duurzaam gemeenschappelijk en naar lokaal aangestuurd maatschappelijk model. Initiatieven zoals ecodorpen bieden een platform en weg die ingeslagen kan worden naar deze transitie.

Perspectief en doelstelling

Ecodorp Bergen is lid van het Global Ecovilage Network Netherlands (GEN-NL), een organisatie een Nederlands samenwerkingsverband dat ondersteuning biedt aan het netwerk van individuen en gemeenschappen die een duurzame levensstijl nastreven. Door terug te gaan naar kleinschalige duurzame principes kunnen de aarde en de samenleving weer gezond worden met meer ruimte voor ecologische principes.

Ecodorp Bergen wil een proeftuin zijn met haar ambitie om de transitie naar duurzame leef- en werkvormen in te zetten. Het voormalige MOB terrein aan de Groeneweg is een ideale plaats voor de ontwikkeling van een ecologische leefgemeenschap met volop ruimte voor co-creatie en activiteiten.

Stichting Bergen Energie heeft zich met dit initiatief verbonden om van hieruit de transitie naar het gebruik van duurzame energie binnen de gemeente te inspireren. Het gezamenlijke project is Ecodorp Bergen genoemd. Het terrein is 15 ha groot en zou ruimte kunnen bieden aan ongeveer 50 tot 80 bewoners van alle leeftijden.

Nieuwbouwproject(en) en ontwikkeling natuur

De bestaande bebouwing is al grotendeels gesloopt. Aan de zuidkant van het terrein  zal een open, waterrijke verbinding zijn met het natuurgebied. De bebouwing in de vorm van woningen is gepland in het oostelijk deel van het terrein. De geplande oppervlakte om te bebouwen is ongeveer 2000 m2.

Aan de Noordzijde kan hogere begroeiïng komen met kastanje- noten- en fruitbomen. Het grootste deel van het terrein zal echter gebruikt worden voor tuinen volgens het principe van permacultuur. Deze tuinen kunnen voor een belangrijk deel het voedsel leveren dat de bewoners nodig hebben.