Vanwege situatie rond Corona geen meewerkdagen

Op het ecodorp zijn strengere maatregelen van kracht in verband met de actuele situatie rond Corona. Dit betekent dat de reguliere meewerkdagen voorlopig niet doorgaan tot nader bepaald moment.

Als uw email adres bij ons bekend is houden we u op de hoogte via de email, en op de website is informatie te lezen we over hoe we omgaan met de huidige situatie. Ook is de stand van zaken te bekijken via de agenda.

U kunt uw email adres doorgeven via vrijwilligers@ecodorpbergen.nl