Ontwerpbestemmingsplan Ecodorp Bergen ter inzage gelegd

Ontwerpbestemmingsplan Ecodorp Bergen ter inzage gelegd

De gemeente Bergen heeft het ontwerpbestemmingsplan voor ons Ecodorp ter inzage gelegd. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van de gemeente.

Door ons college is het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Zuid – Ecodorp ter inzage gelegd. Met de ter inzagelegging is een volgende stap gezet in het proces om tot onder andere woningbouw op het voormalige Mobilisatiecomplex aan de Groeneweg te Bergen te komen.Voor de herontwikkeling van het complex geldt een ontwikkelingskader dat eerder door uw raad is vastgesteld en is vastgelegd in het Publiek programma van eisen. Dit programma is medeondertekend door provincie en namens het Rijk. Binnen dit ontwikkelingskader is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp is gepubliceerd in 2015. Na de ter inzagelegging van het voorontwerp in 2015 zijn we geconfronteerd met nieuwe inzichten en nieuwe regelgeving die een plaats en uitwerking in het proces hebben moeten krijgen. Dit heeft tijd gevergd. Het thans gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan is dan ook op een aantal punten aangepast ten opzichte van het voorontwerp.
Tijdens de Raadsinformatieavond van 27 oktober 2022 is uw raad meegenomen in het proces en de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Na deze avond zijn enkele bijlagen bij het plan geactualiseerd en aangescherpt. De nieuwe regelgeving en berekeningsmodellen rond stikstof hebben tot nader overleg geleid met de Omgevingsdienst. In het proces is, na het indienen van een ontheffingsverzoek bij de Omgevingsdienst, duidelijk geworden dat de kap van de bomensingel op westelijk terreingedeelte van Ecodorp in strijd is met de Wet natuurbescherming. Het verzoek is dan ook geweigerd. De kap of het inkorten van bomen kan alleen worden uitgevoerd voor zover er geen aantasting plaatsvindt van beschermde soorten. In het ontwerpbestemmingsplan wordt deze bomensingel dan ook gehandhaafd.
Ons college is van mening dat het gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan recht doet aan het Publiek programma van eisen binnen de vigerende wet- en regelgeving. Het streven van ons college is om het bestemmingsplan na de zienswijzetermijn vóór de zomer van 2024 aan uw raad ter vaststelling aan te bieden.

Bekijk hier het bericht.

Jongeren op ecodorp Bergen

Vanaf oktober 2023 beginnen we met een nieuw initiatief waarbij we jongeren tussen de 18 en 30 jaar op Ecodorp Bergen in ons JONGERENHUIS kunnen ontvangen. We hebben plek voor zo’n 6 á 7 jongeren. Tegen lage woonkosten help je mee voor 2 á 3 dagen op het ecodorp en word je meegenomen en begeleid in het wonen en werken op EcodorpBergen.

Zin in een tussenjaar en om de handen uit de mouwen te steken op een ecodorp? Altijd al willen ervaren hoe het is om in een community te wonen en werken? Wil je kennis maken met ons ecodorp en mee helpen op ons terrein van 15 hectare, waar van alles gebeurd? Dan is dit een prachtige plek voor jou! Even proeven van te voren en kijken of het iets voor je is? Iedere vrijdag ben je welkom om mee te doen op onze mee-werkdag. Je kunt dan om 09:00 uur komen en een dagje meedraaien.

Wil je meer informatie? Email of bel dan met Petra Schepens Email: info@ekostam.nl | mobile: 06 24215729

Een internationaal jongerenhuis met ESC – jongeren uit heel Europa.

Ecodorp Bergen heeft een Host-status aangevraagd en mag binnenkort enkele ESC jongeren per jaar ontvangen. Er gaat dus een mix ontstaan van tussenjaar-jongeren uit Nederland en ESC jongeren uit Europa in ons JONGERENHUIS.

Het Jongerenhuis is een kans om : Een jaar lang ervaring op te doen met het reilen en zeilen op een ecodorp. Ervaren hoe het is om een paar dagen dagen per week te werken aan het verder opbouwen en onderhouden van een ecodorp. Ervaren hoe het is om met jongeren uit andere landen en culturen amen te leven en uit te wisselen, een extra dimensie van het wonen en werken op het ecodorp.

Ecodorp Bergen bestaat 10 jaar!

Ecodorp Bergen bestaat 10 jaar!

Op 30 mei 2013 ontvingen de initiatiefnemers de sleutels van het hek van het ecodorp. Het terrein van het dorp, dat vooral uit loodsen en asfalt bestond, heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie doorlopen. Met de hulp van vele vrijwilligers hebben de bewoners hard gewerkt om van dit oude militaire terrein een groene oase te creëren.  Het 10 jarig bestaan werd gevierd met een ceremonie in het labyrint. Later op het cultuurplein kon je de geschiedenis bekijken, lekker eten, drinken, ontspannen bij het vuur en de voetjes van de vloer dansen met de fantastische band Trenchcoat. We willen iedereen die ooit betrokken is geweest nogmaals bedanken voor de inzet. Op naar de volgende 10 jaar!

Meewerk2daagse op vrijdag en zaterdag in 2023

Onze wekelijkse meewerkdag is een dag vol actie, een goede sfeer en lekker eten, in verbinding met de mooie natuur en de mensen om je heen. Vanaf 1 maart organiseren we dit op de vrijdag. En het wordt nog beter! Want één keer per maand maken we er een 2-daagse meewerkdag van op vrijdag én zaterdag. Met daarbij de mogelijkheid om te blijven overnachten op het ecodorp.

We beginnen op vrijdag om 09:00 uur met koffie en thee. Na het verdelen van de werkzaamheden gaan we aan de slag. Veel voorkomende werkzaamheden zijn; werken aan het groenbeheer op het ecodorpterrein, de moestuin, voedselbos, hout kloven, de gebouwen verfraaien en/of opknappen, tuinieren bij de herberg, verbeteren van facilitaire voorzieningen, klaarmaken lunch etc.

Om 13:00 uur is de gezamenlijke lunch en de dag wordt tevens gezamenlijk afgesloten rond 16:30 uur met daaropvolgend blijf-lekker-hangen samenzijn. Voor mensen die vrijdag en zaterdag deelnemen aan de meewerkdag is er de mogelijkheid tot overnachting. Als je wilt blijven overnachten, laat het weten via: vrijwilligers@ecodorpbergen.nl en informeer naar de beschikbaarheid van kamers.

Rond 18:00 uur is er een lichte maaltijd en organiseren we een gezellige avond met open podium in onze grote yurt. Vaak wordt er muziek gemaakt, gezongen, gedanst, djembé gespeeld en soms zis er zelfs een choreografische vuurshow. Als je zelf ook iets wilt bijdragen op het gebied van muziek, dans, instrument, poëzie en/of verhaal, is daarvoor alle ruimte om jouw kunsten te vertonen.

Op zaterdag starten we, voor degenen die dat willen, met een activiteit op het gebied van ontspanning en bewustzijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn; meditatie, yoga of een soundbath. Daarna is er een eenvoudig ontbijt met koffie en thee. Om vervolgens rond 10:00 uur te starten met de meewerkdag op zaterdag. Deze zal eindigen met een afsluitende gezamenlijke lunch met als aanvangstijd 14:00 uur. Na afloop ruimen we nog met elkaar op en doen we de afwas van de lunch en ontbijt.

Uiteraard zijn mensen die alleen de vrijdag of alleen de zaterdag willen komen van harte welkom! Onze ervaring is dat ook (kleine) kinderen zich prima vermaken op het terrein, dus neem ze gerust mee. Ben je enthousiast en kom je voor het eerst naar een meewerkdag? Meld je dan aan via: vrijwilligers@ecodorpbergen.nl

Deze tweedaagse wordt georganiseerd op: 7-8 april, 5-6 mei, 2-3 juni, 7-8 juli, 1-2 september, 6-7 oktober en 3-4 november.

Van harte welkom!
team Ecodorp Bergen

Tuinnieuws

Tuinnieuws
De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbij. We zijn druk aan het voorbereiden op het nieuwe tuinseizoen. De moestuin wordt op dit moment uitgebreid met een extra akker, zodat er deze zomer nog meer geoogst kan worden. De bedden worden voorbereid en de plannen worden gesmeed voor het nieuwe seizoen.

En dankzij een droge kelder in de tuin zijn er nog allerlei oogsten die we kunnen bewaren en ze verdelen over de wintertijd. Zoals: aardappels, bieten, wortels, uien en knolselderij. Tevens groeit er uit de wortels die van de zomer op de tuin zijn gegroeid nu witlof in de kelder.

Komen jullie ook een keer langs bij het ecodorp?

Komen jullie ook een keer langs bij het ecodorp?

2023 is weer een nieuw jaar met veel mogelijkheden om ons te leren kennen.  We organiseren wekelijks tot en met eind februari op de donderdagen een samenwerkdag en vanaf maart op de vrijdagen. Liever even een wandeling maken? Dan ben je iedere eerste zondag van de maand welkom voor een rondleiding.

Tijdens de meewerk dagen leer je veel mensen kennen die nauw bij het ecodorp zijn betrokken. Naast de gezelligheid en de heerlijke lunch (met groenten uit de tuin!) is het een leuke informele werkdag waar je je kunt verdiepen in ecologie, het voedselbos, de groentetuin, community en allemaal werkzaamheden die horen bij het opbouwen en het onderhouden van een ecodorp.

De rondleiding wordt maandelijks steeds door een andere bewoner gegeven. Tijdens de rondleidingen krijg je meer informatie over de geschiedenis van het terrein, de ontwikkelingen die er allemaal hebben plaats gevonden en het idee en de filosofie van ons ecodorp. Een leuke wandeling die start bij de herberg en daar ook eindigt met een kopje thee.

Wat is er nou leuker dan een dagje mee te werken bij ons in het dorp of een keer langs te komen tijdens de rondleiding? We zien je graag verschijnen!

Ben je enthousiast voor de meewerkdag mail dan naar: vrijwilligers@ecodorpbergen.nl

Voor de rondleiding hoef je je niet aan te melden en voor meer informatie over start en eindtijden kun je een kijkje nemen in onze agenda op deze website.

Nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening en wonen krijgt rondleiding en maakt kennis met bewoners Ecodorp Bergen

Nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening en wonen krijgt rondleiding en maakt kennis met bewoners Ecodorp Bergen
De nieuwe wethouder van Ruimtelijke ordening en wonen van gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, was tezamen met twee andere ambtenaren op werkbezoek bij Ecodorp Bergen. Het was haar eerste kennismaking met bewoners en het terrein van het ecodorp. Er werd een rondleiding gegeven, informatie uitgewisseld en de wethouder werd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de toekomstige plannen die wij voor ogen hebben. Een positieve ontmoeting!

Informatiebijeenkomst over het ecodorp voor raadsleden gemeente Bergen

Informatiebijeenkomst over het ecodorp voor raadsleden gemeente Bergen
Afgelopen 27 oktober was er voor alle raadsleden een informatieavond bij de gemeente Bergen waarbij het ecodorp een update gaf over de actuele stand van zaken. Dat in het teken staat van het bestemmingsplan voor Ecodorp Bergen dat ter goedkeuring bij de gemeente ligt. Allereerst startte Jan Cuperus (mede-initiatiefnemer Ecodorp Bergen) met een presentatie. De ambtenaar die ons project vanuit de gemeente al jaren begeleidt, gaf tekst en uitleg over allerlei ontwikkelingen. Er kwamen bestaande  en nieuwe vragen vanuit de raadsleden. Hiermee is het beeld actueler en hebben nieuwe raadsleden nu ook kennisgemaakt met het project.

In januari 2023 zijn alle raads- en commissieleden uitgenodigd voor een werkbezoek bij het ecodorp zodat ze meer inzicht kunnen verkrijgen over het te ontwikkelen ecodorp. We hopen en hebben de wens dat het bestemmingsplan in ergens in het eerste of tweede kwartaal van 2023 door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Voedselbos-actie TREEVEMBER om leefomgeving bestuivende diersoorten te verbeteren

Het voedselbos project op het ecodorp is onderdeel van TREEVEMBER. Een actie van Stichting De Pollinators die zich inzet voor het stimuleren van de groei van voedselbossen om de leefomgeving voor bestuivende diersoorten te verbeteren. Draag bestuivers zoals bijen en vlinders een warm hart toe, voedselbossen zijn namelijk een ideaal habitat voor bestuivende diersoorten zoals insecten. Vergroot de biodiversiteit en doneer een bijdrage. Zo helpen we allemaal een beetje mee aan een betere wereld! Liever meehelpen? Op 24 november organiseren we een TREEVEMBER actiedag op het Ecodorp. Hier leer je meer over het belang van voedselbossen, het onderhoud en het ontwikkelen ervan, maar vooral: Lekker met je handen uit de mouwen en het voedselbos planten! Voor het doneren en/of meer informatie over de actiedag, druk je hieronder op de actieknop.