Over ons

We hebben ons georganiseerd in de vorm van een stichting die op basis van sociocratie wordt bestuurd. We leren doorlopend hoe we dat het beste met elkaar kunnen doen. We noemen dat ‘organisch groeien’.

Ons Ecodorp

Ecodorp Bergen is een particulier initiatief van een groep mensen die gezamenlijke waarden delen over sociale, economische, ecologische en culturele duurzaamheid. We ontwikkelen een gemeenschap op het voormalig militaire vliegveld, een terrein van zo’n 15 hectare ten zuiden van Bergen, Noord-Holland.

Lees meer over de geschiedenis en magische aankoop van onze terrein.

Als dorp en gemeenschap omarmen we een proces van organisch en lerend ontwikkelen. We willen elkaar en onze omgeving inspireren, ervaring en kennis over duurzaamheid opdoen en uitwisselen. Er is ruimte voor allerlei soorten activiteiten op het gebied van natuur, duurzaamheid en creativiteit. Een unieke en tegelijkertijd hele mooie aanvulling op al het mooie dat er al is in en rondom Bergen.

Organisatie

Ecodorp Bergen is een stichting en sociocratische organisatie. Onze organisatie bestaat uit vijf kringen die ieder verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de ontwikkeling en het onderhoud van een deelgebied; de bouw- & infra kring, de groen- & grond kring, de samenkring en de organisatiekring. Iedere kring heeft een coördinator en een vertegenwoordiger die zitting hebben in de dorpskring en daar gezamenlijk alle planning afstemmen en beleid vertalen naar uitvoering. Ook hebben we een Raad van Toezicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarden

Een Ecodorp is een plek waar je bij uitstek een gesprek met elkaar hebt over welke waarden en welke relatie met de natuur we als mensen willen en kunnen hebben. We kijken op drie manieren naar waarden: waarden vanuit het individu, waarden rondom persoonlijke ontwikkeling en waarden over wat de basisbehoeften van mensen zijn, gezien vanuit de groep en hoe we ons organiseren en tot elkaar verhouden. En uiteraard ook vanuit de natuur. Op welke manier kunnen we in balans leven met de mogelijkheden en de grenzen die door de natuur worden gegeven. We laten ons daarbij inspireren door elkaar, door de groep, door andere ecodorpen, filosofen en onderzoekers. Nieuwsgierig en open.

Toekomst

Het bestemmingsplan waaraan jarenlang samen met de gemeente is gewerkt, ligt inmiddels ter inzage zodat het in 2024 bekrachtigd kan gaan worden en we het ecodorp verder kunnen realiseren. Er kan een begin gemaakt worden met de bouw van ecologisch gebouwde woningen voor een community van uiteindelijk 60 bewoners. De bouw biedt mogelijkheden om innovaties toe te passen en daarvan te leren. Een proeftuin voor duurzaamheid, maar ook op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ecodorp Bergen wil zo een bijdrage leveren aan een leefbare aarde, ook voor de generaties die na ons komen.