Privacy beleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Ecodorp Bergen kvk 1234567.
Versie: 01-03-2024

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden, kun jij hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Voorbeeld: Jij verstuurt ons een bericht via een contactformulier. Hiervoor moeten wij jouw persoonsgegevens opslaan en verwerken om je bericht te kunnen afronden.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Stichting Ecodorp Bergen in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Stichting Ecodorp Bergen gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

  • het gebruik maken van de contactformulieren op onze website;
  • het versturen van een nieuwsbrief indien jij je hiervoor inschrijft;

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Voornaam;
Achternaam;
Adres;
Postcode;
Plaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Technische browserinformatie;

Welke van de bovenstaande gegevens van toepassing zijn hangt af van het formulier welke jij invult.


BEWAARTERMIJNEN
Wij werken met software en apparaten waarin de historische gegevens worden bewaard. Momenteel kent onze software voor jouw bezoek aan onze site (ip adres en technische browserinformatie) en als je ons een formulier verstuurt geen geautomatiseerde optie om jouw gegevens te verwijderen. Wil je wel dat jouw gegevens verwijderd worden dan kun je een verzoek bij ons indienen hiervoor.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen. Uitzondering is als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wordt je in het systeem ingeschreven welke wij gebruiken voor het verzamelen van nieuwsbriefleden alsmede het verzenden van die nieuwsbrieven.

Partijen welke toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens zijn:

  • op 01-03-2024 werken we niet samen met een derde partij waar jouw gegevens mee gedeeld worden. Mogelijk dat we dit voor het verzenden van onze nieuwsbrief in de toekomst wel gaan doen, dan zullen we deze pagina bijwerken. Toch vragen we je er op voorhand wel vanuit te gaan dat wij zullen werken met een extern systeem voor het verzenden van nieuwsbrieven.


GEGEVENSBEVEILIGING
Stichting Ecodorp Bergen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

COOKIES
Op dit moment wordt bij een bezoek van onze website geen cookies ingesteld op jouw apparaat.


IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES
Omdat we geen cookies gebruiken hoef je ook niet te kiezen of je deze wel of niet wilt inschakelen.

VERWIJDEREN VAN COOKIES
Onze site stelt geen cookies in op jouw apparaat dus hoef je ze ook niet te verwijderen.

JOUW WETTELIJKE RECHTEN
Jij mag Stichting Ecodorp Bergen vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Stichting Ecodorp Bergen verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze contactpagina vermelde e-mailadres, of door dit anderszins schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Telefonisch nemen we geen verzoeken in behandeling omdat dit te fout gevoelig is. We kunnen je vragen jezelf te identificeren omdat we er zeker van willen zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben.

  • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage welke persoonsgegevens wij van jou verzameld hebben;
  • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht op het ontvangen van je gegevens in een bestand zodat jij daarmee kunt doen wat je wilt;
  • Recht op correctie: je hebt het recht om na inzage gegevens te (laten) wijzigen voor zover dit nog niet mogelijk is na inloggen;
  • Recht op verwijdering: je hebt het recht om vergeten te worden. Na aanvraag zullen wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem;


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE
Binnen Stichting Ecodorp Bergen is dit de verantwoordelijke die is aangesteld m.b.t. de persoonsgegevens.
Naam: Ons Algemeen contactpersoon (die kan wisselen)
Contactgegevens: Deze tref je hier aan onder het kopje Algemeen