Burgemeester Voskuil van gemeente Bergen op werkbezoek bij het ecodorp

We hadden het genoegen de heer Voskuil te mogen ontvangen in het ecodorp. Tijdens deze ontmoeting werd de burgemeester rondgeleid door diverse bewoners en verwierf hij informatie over de huidige stand van zaken en de toekomstplannen van het dorp. Het belang van de historische waarde van het terrein, de sanering, ecologie, community building, educatie, gemeenschaps gedragen landbouw, kunst, cultuur en de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen kwamen onder andere aan bod. Het was een mooie dag waar we onze prachtige plek konden introduceren en onze relaties konden sterken. We kijken hier dankbaar op terug!