De Grote Schoonmaak van het terrein

door | jul 24, 2021 | Algemeen

Zoals de meeste mensen wel weten was het terrein van Ecodorp Bergen vroeger een Mobilisatiecomplex, ofwel een complex van militaire gebouwen met bijbehorende infrastructuur dat een rol speelde tijdens de koude oorlog. Wat niet iedereen weet is dat het terrein niet alleen kwam met veel loodsen, bomen en beton, maar ook met 1,5ha vervuilde grond. Deze vervuiling komt op meerdere plekken voor en betreft naast asbest en minerale olie vooral Pak’s. Pak’s ontstaan veelal bij verbranding van olie en kolen, maar komt bijvoorbeeld ook voor in teerhoudend asfalt.

Samen met Antea is er een saneringsplan geschreven dat is goedgekeurd door de provincie en nu stap voor stap wordt uitgevoerd. Als eerste hebben we de met asbest vervuilde grond bij de bunker gesaneerd zodat de bunker veilig is om te gebruiken. De overige stukken, vervuild met paks en minerale olie, saneren we door middel van bioremediatie. Wat is de methode bioremediatie precies?

Paks en minerale olie zijn biologisch afbreekbaar en kunnen door micro-organismen (schimmels en bacteriën) volledig worden verwijderd (opgegeten) uit de grond. Toch wordt er in Nederland vooral gesaneerd door de vervuilde grond af te graven of af te dekken. In beide gevallen is het geen oplossing van het probleem, slechts het verplaatsen of negeren daarvan. Op het ecodorp hebben we besloten verantwoordelijkheid te nemen voor de vervuiling en samen te werken met de natuur.

Met bioremediatie worden de natuurlijke processen die zorgen voor de afbraak van vervuiling ondersteund en versneld. Hier is niets zweverigs aan! Grote bedrijven en talloze universiteiten doen onderzoek naar verschillende bioremediatie technieken, en met succes. Het zal nog steeds een aantal jaren gaan duren voordat de gebieden echt schoon zullen zijn; de schimmels en bacteriën hebben de tijd nodig om hun werk te doen. Daarom hebben we tot die tijd de vervuilde stukken ontoegankelijk gemaakt met een haag van meidoorn struiken zodat de natuur ongestoord zijn werk kan doen en er geen gevaar is voor de volksgezondheid.