Organisatie en contact

Ecodorp Bergen is een particulier initiatief van een groep mensen die gezamenlijke waarden delen over sociale, economische, ecologische en culturele duurzaamheid. We ontwikkelen een gemeenschap op het voormalig militaire vliegveld, een terrein van zo’n 15 hectare ten zuiden van Bergen, Noord-Holland.

Over Ecodorp Bergen

Als dorp en gemeenschap omarmen we een proces van organisch en lerend ontwikkelen. We willen elkaar en onze omgeving inspireren, ervaring en kennis over duurzaamheid opdoen en uitwisselen. Er is ruimte voor allerlei soorten activiteiten op het gebied van natuur, duurzaamheid en creativiteit. Een unieke en tegelijkertijd hele mooie aanvulling op al het mooie dat er al is in en rondom Bergen.

Het bestemmingsplan waaraan jarenlang samen met de gemeente is gewerkt, ligt inmiddels ter inzage zodat het in 2024 bekrachtigd kan gaan worden en we het ecodorp verder kunnen realiseren. Er kan een begin gemaakt worden met de bouw van ecologisch gebouwde woningen voor een community van uiteindelijk 60 bewoners. De bouw biedt mogelijkheden om innovaties toe te passen en daarvan te leren. Een proeftuin voor duurzaamheid, maar ook op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ecodorp Bergen wil zo een bijdrage leveren aan een leefbare aarde, ook voor de generaties die na ons komen. 

Onze initiële prospectuus uit 2013

GEN

We zijn lid van het Global Ecovillage Network (GEN), een platform voor verbinding en uitwisseling met gelijksoortige initiatieven. Wereldwijd neemt het aantal initiatieven enorm toe. De noodzaak voor een duurzamere, natuurlijke en meer verbonden levensstijl wordt door steeds meer mensen gevoeld, ook in Nederland zijn er inmiddels tientallen initiatieven in verschillende stadia van realisatie.

De korte geschiedenis van Ecodorp Bergen

Het terrein is als militair vliegveld opgeleverd in 1939. Tijdens de eerste bombardementen op Nederland op 10 mei 1940 is het in Duitse handen gekomen. Vier jaar later is het door geallieerde aanvallen geheel verwoest, alleen de drie betonnen platforms bleven grotendeels gespaard. Begin jaren ‘50 is er een mobilisatiecomplex gebouwd en werden de bomen geplant. Met de val van de Berlijnse muur werd het complex overbodig. In 2010 bij de Landschapsconferentie van de gemeente Bergen werd aangekondigd dat het terrein een nieuwe functie zou krijgen. Zo ontstond bij een groepje pioniers de idee van een plek voor een kleurrijke gemeenschap waarin ecologische waarden voor duurzaam samenleven als uitgangspunt gehanteerd konden worden. Waar crativiteit, expressie en balans tussen mens en natuur onderzocht kon worden.

In de twee jaar daarop volgend werd het idee voor Ecodorp Bergen verder ontwikkeld. In mei 2013 werd het complex voor de hoogste bieder aangeboden met een aantal voorwaarden, waaronder de verwijdering van alle militaire installaties, bodemsanering, etc. Tijdens de verkoopdag bleken er zes bieders te zijn. Vijf van de biedingen blerken niet geldig omdat ze niet aan de voorwaarden voor de bieding voldeden waardoor het bod van Ecodorp Bergen, dat wel aan alle voorwaarden voldeed, werd geaccepteerd. Ecodorp Bergen was geboren!

De toenmalige groepsleden richtten twee sociocratische stichtingen op, de een  eigenaar, de ander gebruiker. Er werd een aannemer gevonden voor de sanering, wat de eerste drie jaar daarna zorgde voor een totale transformatie van het terrein:

  • vier hectare beton verwijderd;
  • negen loodsen verwijderd;
  • bomonderzoek uitgevoerd;
  • bodem gesaneerd;
  • laag schone grond aangebracht;
  • waterlopen gegraven;
  • hekken en oude leidingen verwijderd.

Op het westelijk deel werd een begin gemaakt met een permacultuurtuin en het voedselbos, in het midden ontstond een plek voor evenementen en een camping, en in het oosten werden voorbereidingen getroffen voor het bouwvlak.

Het ontwikkelvoorstel uit 2013

Ecodorp Bergen is een stichting en sociocratische organisatie. Onze organisatie bestaat uit vijf kringen die ieder verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de ontwikkeling en het onderhoud van een deelgebied; de bouw- & infra kring, de groen- & grond kring, de samen kring en de organisatie kring. Iedere kring heeft een coördinator en een vertegenwoordiger die zitting hebben in de dorpskring en daar gezamenlijk alle planning afstemmen en beleid vertalen naar uitvoering. Onze raad van toezicht controleert de stichting en adviseert over beleidszaken.

Contact

Adres: Ecodorp Bergen, Groeneweg 14 1861 PH Bergen, NH

Contact over algemene zaken via Marjon: info@ecodorpbergen.nl | +31 637 09 08 09

Contact voor media en pers via Jan: ‭+31 641 43 08 01‬

Contact over jongeren en het jongerenhuis via Petra: info@ekostam.nl | +31 624 21 57 29

Contact voor kunst en cultuur via Malwina  +31 641729477


Stichting Ecodorp Bergen

KVK-nummer: 57512558

Rekeningnummer: NL 39 RABO 0112 7866 85

Vriend worden van Ecodorp Bergen? We maken graag kennis! info@ecodorpbergen.nl