Privacybeleid

Ecodorp Bergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven en het ontvangen of incasseren van een financiële bijdrage aan Stichting Ecodorp Bergen.

Verwerken van persoonsgegevens

Ecodorp Bergen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens hiervoor zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt

Ecodorp Bergen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail
- Het afhandelen van jouw betaling betreft een financiële bijdrage
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Delen van persoonsgegevens met derden

Ecodorp Bergen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van jouw financiële bijdrage of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Ecodorp Bergen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@ecodorpbergen.nl

Stichting Ecodorp Bergen
Groeneweg 14 • 1862 PH Bergen
info@ecodorpbergen.nl
KVK 58479147