Ecodorp Bergen en GEN-NL.nl

door | aug 9, 1967 | Global Ecovillage Network (GEN) | 0 Reacties

Ecodorp Bergen is lid van Global Ecovillage Network NL, een adviserende organisatie voor overheden en ecodorpen. GEN.nl werkt samen met overheden en gemeentes aan duurzame oplossingen voor duurzaamheidsopgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering, lokale werkgelegenheid, een gezonde en sociale leefomgeving en duurzame voedselproductie.

Gelukkig nemen steeds meer burgers het initiatief om hier een bijdrage aan te leveren, gemeenten kunnen bij de realisatie van dit soort projecten een inspirerende en verbindende rol vervullen. Deze wederzijdse afhankelijkheid en positieve samenwerking past naadloos in de komende nieuwe Omgevingswet, waar veel ruimte is voor ondersteuning van burgerinitiatieven.