Informatiebijeenkomst over het ecodorp voor raadsleden gemeente Bergen

Afgelopen 27 oktober was er voor alle raadsleden een informatieavond bij de gemeente Bergen waarbij het ecodorp een update gaf over de actuele stand van zaken. Dat in het teken staat van het bestemmingsplan voor Ecodorp Bergen dat ter goedkeuring bij de gemeente ligt. Allereerst startte Jan Cuperus (mede-initiatiefnemer Ecodorp Bergen) met een presentatie. De ambtenaar die ons project vanuit de gemeente al jaren begeleidt, gaf tekst en uitleg over allerlei ontwikkelingen. Er kwamen bestaande  en nieuwe vragen vanuit de raadsleden. Hiermee is het beeld actueler en hebben nieuwe raadsleden nu ook kennisgemaakt met het project.

In januari 2023 zijn alle raads- en commissieleden uitgenodigd voor een werkbezoek bij het ecodorp zodat ze meer inzicht kunnen verkrijgen over het te ontwikkelen ecodorp. We hopen en hebben de wens dat het bestemmingsplan in ergens in het eerste of tweede kartaal van 2023 door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.

Wil je de uitzending graag bekijken of beluisteren? Druk dan op onderstaande actieknop die je linkt naar de webpagina van de gemeente. Je vindt de presentatie van het Ecodorp bij punt 4. Ook kun je het actuele bestemmingsplan inzien en de powerpoint met bijlagen downloaden.