Waarden

door | mei 9, 2023 | Over ons | 0 Reacties

We stoffen regelmatig onze waarden af en kijken hoe we ze in onze dagelijkse wandelgang kunnen toepassen. Zeker omdat we nu naar een nieuwe fase toegroeien waarin we vergunningen krijgen om 25 duurzame woningen te kunnen realiseren en we de afgelopen tijd een redelijk grote groep nieuwe bewoners hebben, is het een goed moment omdat met elkaar te doen. We vormen een kerngroepje dat zich ontfermt over het afstoftraject met 1 eigenaar van het proces – de focaliser. De focaliser zorgt dat er een groepje bij elkaar komt die weer als groepje zorgen dat het hele dorp wordt meegenomen in een open en speels proces waarin waardesessies vertaald worden naar waarden met omschrijvingen en voorbeeld toepassingen.

Deze post gaat over één stapje in het proces en geeft daarmee een kijkje in de keuken van onze sociocratie aan’t werk.

Waarde dialoog

In een eerste sessie hebben we een denkbeeldige lijn getrokken in de Herberg en zijn op op basis van een aantal waarden en thema’s links of rechts van de denkbeeldige lijn gaan staan al naar gelang we ons konden vinden of juist niet in een waarde of thema. Vervolgens zijn we met elkaar vanuit die plek staand dialogen gaan houden waarmee de pro’s en con’s voor iedereen in beeld kwamen. Op basis daarvan konden de deelnemers weer hun positie heroverwegen en zich herpositioneren. Dit leverde na een speelse, soms ernstige en dan weer vrolijke sessie een viertal waarden op als eerste oogst.

Bewust-zijn, Inspiratie, Organische groei en Samen doen.

Onderzoek

Vervolgens hebben we een vergelijkend onderzoek gedaan naar de verschillende waarden van een aantal (internationale en nationale) ecodorpen. Gekeken naar basisbehoefte en een aantal werkwijzen om op speelse manier tot kernwaarden te komen die we in sessies met onze bewoners kunnen doen. Op basis daarvan hebben we nog “Regeneratie” als kernwaarde toegevoegd. Met deze 5 waarden gaan we met onze bewonersgroep weer aan de slag in een sessie om ze te verduidelijken en zorgen tot een gedragen beschrijving per kernwaarde. Dan zoeken we een manier om ze levend te houden door ze in ons proces van samenwerking en besluitvorming, een plek en rol te geven.

De drie schillen

Uit ons onderzoek komen drie schillen naar voren waarlangs we onze waarden kunnen leggen:

  1. waarden rondom de ontwikkeling van het individu.
  2. waarden rondom de dynamiek van de groep en de organisatie.
  3. waarden rondom de natuur en de biotoop waarin we leven.

De vier waarden die we hebben opgehaald in de eerste sessie vallen onder de eerste en de tweede schil. Bewust-zijn en Inspiratie zijn waarden die horen bij persoonlijke ontwikkeling. Organische groei en Samen doen zijn waarden die horen bij hoe we als groep groeien en onszelf organiseren. We hebben er na dit onderzoek de waarde “Regeneratief” aan toegevoegd. Dat is een waarde die hoort bij de derde schil – de natuur. In alle onderzochte waarden van alle ecodorpen stond de waarde “Duurzaam” – en regeneratief is eigenlijk de wat modernere versie daarvan want regeneratief gaat wat verder dan duurzaam en is gericht niet alleen op behoud van de natuur maar op herstel van de natuur.

Wordt vervolgt…